PFRON

Ulgi we wpłatach na PFRON – kto może skorzystać?


Firmy, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i jednocześnie nie osiągają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu miesięcznych wpłat na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stanowi to znaczne obciążenie finansowe dla poszczególnych pracodawców. Korzystnym wyjściem z tej sytuacji jest współpraca z nami, poprzez obniżenie do 50% kosztów z tytułu wpłat na PFRON.


Informujemy, że nasza firma posiada Status Zakładu Pracy Chronionej i prawo do udzielania
 w 2021 roku oraz kolejnych latach ulg we wpłatach na PFRON.

 

To się naprawdę opłaca – liczby nie kłamią!

 

Wskaźnik kwoty obniżenia wpłat na PFRON w ubiegłym roku wyniósł średnio miesięcznie 11,53%.

 

Przykład:

Wskaźnik za grudzień 2021 r. wyniósł 15,24%.  Przy dokonaniu u nas zakupu produktów lub usług na kwotę 10 000 zł netto, kwota obniżenia wpłat na PFRON wyniosła 1 524zł !!!

 

Dzięki współpracy z nami oszczędzasz!

 

Warunkiem uzyskania ulgi przez nabywcę jest terminowe uregulowanie należności za zakup naszych wyrobów. Za datę uregulowania należności przez odbiorcę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

 

Podstawa prawna: art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 25.06.2019, Dz.U. 2019 poz. 1172 ze zm.).

 

Po więcej informacji zapraszamy do skorzystania ze strony internetowej PFRON (https://www.pfron.org.pl/).Nasza Firma

  • O nas
  • Targi
  • Współpraca

Kontakt z nami

+48 71 314-62-81

Napisz do nas

zarzad@biersin.com.pl